Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık Turizmi Hakkında Merak Edilenler

Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık Turizmi Hakkında Merak Edilenler

Sağlık turizmi kişilerin; koruyucu, sağlığı geliştirici, rehabilite ve tedavi edici hizmetleri almak için yaşadıkları ülke dışında başka bir ülkeye seyahat etmelerine denir.

Ülkemizde ve dünyada ağırlıklı olarak görülen turizm türü klasik tatil turizmidir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin %50’sinden fazlası tatil, dinlenme, gezme ve görme amaçlı ziyaretçilerden oluşmaktadır.

Sağlık turizminin hedef kitlesi sağlığı bozulmuş veya sağlığını korumak isteyen kişilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Sağlık turizmi, plastik cerrahi, psikiyatri, rehabilite edici gibi, kişilerin sürekli yaşadıkları yerin dışında tedavi olmayı tercih ettikleri hatta ve hatta tatili tedavi işleminin bir parçası gibi gördükleri bir turizm çeşididir.

Sağlık turizminde sunulan hizmetler 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar;

 • Medikal Turizm
 • Termal Sağlık Turizmi
 • Yaşlı Turizmi

Engelli turizmi gibi başlıklar altında toplamak mümkündür.

1- Medikal Turizm (Tıp Turizmi)

Medikal turizm bütünü ile tıbbı bir tanıma sahip olup, tedavi amacı için ülke sınırlarının dışına çıkmayı ifade etmektedir. Medikal turizm, kişinin bozulan sağlığının iyileştirilmesi amacıyla sunulan hizmetler bütününü kapsamaktadır. Günümüzde; insanlar kalp ameliyatı, göz ameliyatı, kalça/diz protez ameliyatları hatta ve hatta organ nakli bile olmak için başka ülkelere gitmektedirler.

Gelişmiş ülkelerde; tedavi masraflarının çok çok yüksek olması, uzun uzun bekleme sırasının bulunması, sağlık giderlerinin çok az bir kısmının sigorta şirketleri tarafından karşılanmakta olması medikal turizme olan rağbeti arttırmıştır.

Az gelişmiş olan ülkelerde ise; bireyin ülkesinde bulunan sağlık kuruluşlarının yetersizliği veya kuruluşun imkanlarının az olması nedeni ile daha kaliteli sağlık hizmeti sunan ülkelere eğilim artmaktadır.

Sağlık turizmi denilince akla; alanında uzman doktor ve hemşireler, fizyoterapistler, diyetisyenler gibi kişilerin oluşturduğu bir ekip akla gelmektedir.


Medikal Turizmin Gelişmesi İçin Neler Yapılmalıdır?

Sağlık turizminde başarı elde edebilmek ve bunu devam ettirebilmek çok önemlidir. Sağlık turizminde bizi tercih eden kişilerin bakış açısı olarak bizden daha iyi bir ekonomik yapıdan geldikleri ve bizdeki sağlık hizmetini tercih etmeleri için, onların yaşadıkları bölgedeki kadar iyi sağlık hizmetini daha az maliyet ile talep ettikleri unutulmamalıdır.

Poliçe Dışı Kalan Harcamalar: ABD gibi büyük ve gelişmiş olan batılı ülkelerde sağlık sektörünün özele devredilmesi sonucun da sağlık harcamaları insanları çok zorlar hale gelmiştir. Sigorta şirketleri toptan sağlık hizmeti poliçesi yerine medikal hizmet poliçesi şekline dönüştürtmüşlerdir. Buda birçok hastalığın kapsam dışı kalmasına neden olmuştur. Bu sebeplerden dolayı medikal turizm önem kazanmıştır.

Fiyat Farklılıkları: Genel olarak sağlık turizminin özelliklede medikal turizmin gelişmesinde en temel etkenlerden biri de ülkeler arasında, fiyat farklarının çok yüksek olmasıdır. Özellikle cerrahi müdahalelerde fiyatlar çok farklılık göstermektedir. ABD’de bir koroner baypas 70.000 dolara mal olurken, Türkiye’de 12.500 dolar civarında yapılmaktadır. Seyahat masrafları da eklendiğinde 17.500 dolara gelmektedir. Aynı tedavi, aynı kalite ve güvende Türkiye’de çok daha uyguna yapılabilmektedir.

Bekleme Listesi: Batı ülkelerinde tedavi olabilmeniz için uzun bekleme listelerine girmeniz gerekmektedir. Özellikle hayati risk taşıyan veya size çok ağrı veren hastalıklar söz konusu olduğunda beklemek ıstırap gelebilir. Böyle durumlarda sağlık turizmi tercih edilmektedir.

Uluslararası Anlaşmalar: Dünyada medikal turizm çok önemli bir hale gelmiştir. Bir dış kaymak olan başka bir ülkeden hizmet alma çok yaygın olarak görülmektedir. İngiltere ile Hindistan arasında NHS adı verilen medikal hizmetlerin sunulduğu bir alt sözleşme vardır.

2- Termal Sağlık Turizmi

Termal Turizm, sağlık turizmi içerisinde yer alan, içinde erimiş mineral bulunan maden sularının dinlenme, zinde kalma, tedavi gibi amaçlara yönelik olarak kullanılması demektir. Sağlık için termal suların kullanılması geçmiş dönemden beri çok yaygındır. Günümüzde ise, termal sular sağlık için daha bilinçli bir şekilde kullanılmaktadır.

SPA kelimesi, 19. Yüzyılın başlarından itibaren suyun tedavi amacı ile kullanılmasını ifade etmektedir.

Wellness turizmi ise, masaj, yosun banyosu, cilt bakımını kapsamaktadır.

Dünyada ve Türkiye ‘Spa ve Wellness’ merkezleri uluslararası otellerde bulunmaktadır. Türkiye’de bu konuda çok gelişmiş olup, çok fazla rağbet görmektedir.


Uluslararası Spa Birliği Kategorileri

 • Kulüp Spa: Fitness gibi hizmetlerin yanında günlük Spa kullanımında olanak tanıyan merkezlerdir.
 • Günlük Spa: En yaygın tür olup, hizmetlerin en profesyonel şekilde yürütüldüğü merkezlerdir.
 • Destinasyon Spa: Konaklama ile beraber, fiziksel sağlık ve eğitim amaçlı olan spa türüdür.
 • Mineral Kaplıca Spa: kaynağından alınarak kullanılan, doğal mineraller veya deniz suyu ile yapılan wellness-spa hizmetidir.

3- Yaşlı Sağlığı

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemlerinden biri dinamik nüfusun az olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde azalan doğum oranlarına paralel olarak yaşam sürelerinin uzun olması sebebi ile 60 yaş üstü bireyler çoğunluktadır. Bu nedenden dolayı nüfus ortalaması daha yaşlı kesimden oluşmaktadır. Bunun sonucu olarak da çalışan nüfusun azalması söz konusudur.

Gelişmiş ülkeler, yaşlı bireylerinin daha mutlu yaşam sürmeleri için çaba sarf etmektedirler. Bu nedenden dolayı; düşük maliyet ve iyi hizmet verebilecek ülkeler tercih edilmektedir.

Yaşlıların, profesyonel bir şekilde yaşlı bakım hizmeti almalarının sağlanması yönündeki çabalar yaşlı sağlık turizminin doğmasına neden olmuştur.

Yaşlı bakımında bireye özel, farklılıkların gözetileceği bilinmelidir. Yaşlı bireyin bakımı için yapılan yatırımda; kültürel özellikleri, fiziksel ve ruhsal hastalıkları ve problemleri, alışkanlıkları ve tıbbı ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.

Yaşlı turizmini 4 ana başlık altında toplamaktayız

 • Sağlıklı yaşlı bakımı
 • Kronik hastalıklara sahip yaşlı bakımı
 • Rehabilitasyon ve tedaviye yönelik olan yaşlı bakımı
 • Palyatif (termal dönem) yaşlı bakımı

Sağlıklı Yaşlı Bakımı: Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, kendi öz ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen yaşlı grubudur. Sağlıklı yaşlı bakımı temelinde, yaşamsal aktiviteleri herhangi bir hastalıktan dolayı etkilenmemiş olan, ancak moral için belli bir süre yer değiştirmek için yaşlılara sunulan hizmet grubudur. Bu grup genel olarak ABD, Japonya ve Kuzey Avrupa’da yaşayan 65 yaş üstü bireyler örnek gösterilmektedir.

Kronik Hastalıklara Sahip Yaşlı Bakımı: 65 yaş üzerinde olan bireylerin çoğunluğu bulaşıcı olmayan ancak kontrol altında tutulması gereken bir kronik rahatsızlığa sahiptir. Bu gruba dahil olan yaşlıların gideceği tesiste iyi bir hekimlik hizmetinin sunulması gerekmektedir.

Rehabilitasyon ve Tedaviye Yönelik yaşlı Bakımı: En hassas yaşlı grubudur. Geçirilen önemli bir operasyondan sonra profesyonel bir şekilde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlılardan oluşmaktadır. Seçilen tesiste en az 1 ay boyunca konaklama sağlanacaktır. Geçirilen operasyon sebebi ile rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç duymaktadırlar.

Palyatif (termal dönem) Yaşlı Bakımı: Ölümcül durumu olan ve yaşamının sonuna gelmiş bireyin kendine özgü olan ihtiyaçlarını anlayan ve ona destek verebilecek kaliteli ve uzman bir bakımı kapsar. Bu dönemde sadece hastaya değil, hasta yakınlarına da yardım edilmektedir. Burada ki amaç hem hastanın hem de hasta yakınlarının yaşamlarına yardımcı olmak ve kolaylaştırmaktır.

Ölümcül durumu olan ve palyatif durumda olan birçok hastaya bakım pratisyen hekimler veya hemşire tarafından yapılmaktadır. Bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için en doğru yer palyatif hizmet veren bir tesis seçilmelidir.


4- Engelli Turizmi

Birleşmiş Milletler verilerine göre günümüzde dünya genelinde 600 milyondan fazla insan, fiziksel, zihinsel veya duyusal bir engele sahiptir.

Geçmiş dönemde toplumlarda, engelli bireylerin de, istihdam, seyahat, turizm gibi bir çok alanda var olabilecekleri düşüncesi pek gelişmemişti. Günümüzde ise turizm alt yapısını oluşturan ulaşım, konaklama ve diğer öğelerin engelli insanlar tarafından da kullanılabilecek olması artık turizmde bir potansiyel oluşturduklarının kanıtıdır.

Herkes için erişilebilir bir turizm engelli bireylere hizmet vermenin yanı sıra; çocuklu aileler, geçici süre ile engelli olan insanlar ve artan yaşlı nüfus içinde tasarlanmış uluslararası bir altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu içerik de ilginizi çekebilir:

Sağlık Turizmi Hakkında Bilmeniz Gereken Önemli Konular

Jeoturizm Nedir?

Türkiye’nin En İyi 5 Jeoturizm Kenti

Yorum (0)
Yorum Bırak